Fire & Dreams Abendshopping Freitag, 8. November 2019